"BLOMSTERSPRÅK"

Konstnärlig gestaltning av hisshall,
Huddinge sjukhus.

Blomsterspråk omfattar fem bilder utförda i oljefärg på stålplåt som skruvats fast på väggarna.

Hisshallen är en stökig plats med mycket spring och en kraftfullt dominant färgsättning som jag var tvungen att förhålla mig till. Utöver hissarna så ligger i anslutning till hallen även avdelningarna för ultraljud och graviditetsutredningar. Även de övriga våningarna handhar mödravård och tidigt födda barn.

I "Blomsterspråk" har jag arbetat med temat: barn. Från två dansande, sjungande barn med badsvanar kommer blomsterfyllda pratbubblor.Pratbubblorna sprider sig runt om i hisshallen och blir mer och mer deformerade och abstrakta medan blommorna förblir naturealistiska. Färgmässigt har jag samarbetat med den befintliga färgsättningens vita, svarta, röda och oranga medan mina mjuka organiska former medvetet kontrasterar mot rummets strama rätvinkliga formspråk.
Blomsterspråk har också en stark visuell identitet som underlättar orienteringen för besökarna. Bilderna är placerade så att de syns på långt håll när man går längs korridorerna.