"MELLANRUM"

Konstnärlig gestaltning av trapphus åt Svenska bostäder, Skärholmen.

Arbetet omfattar en serie silkscreenbaserade målningar, ett 3 dim. objekt samt färgsättning och armaturer.

Här har jag velat skapa ett mellanrum, dels ett rum mellan ute och inne men framförallt ett rum mellan det offentliga och det privata. Jag har i detta mellanrum även strävat efter ett starkt personligt uttryck, en "här bor vi" känsla.