"TRAPPAN"

Konstnärlig gestaltning i trapphus i sex våningar på Södertälje sjukhus, 1989.

"Trappan" består av en serie bilder på MDF-board. Bilderna är utförda i blandteknik där silkscreen tryckta foton utgör en central del.Bilderna är placerade på samtliga sex plan.

"Trappan " är ett "självreflekterande" verk,ett slags gräv där de står projekt. Motiven i "Trappan" är trappan själv samt utsikten genom de fönster som finns i trapphuset. motiven har sedan varierats och bearbetats så att varje våningsplan får en tydlig karaktär och därigenom får en platsorienterande funktion för besökarna.