"FLORA"

Konstnärlig gestaltning av Vårby gårds tunnelbanestation.

Stationsområdet består av ett ganska vidsträckt system bestående av trappor, gångramper och en hall. "Flora" omfattar en konstnärlig del med fem stora bilder, färgsättning, två mindre ombyggnader, utbyte av en del av armaturerna samt plantering av växter (vildvin) längs en större mur som vetter mot centrum torget.

Jag har velat göra en vacker station, synligöra de arkitektoniska kvalitéerna, ge stationen en personlig identitet och en omväxlande struktur.
Jag har valt att göra en flora med exotiska växter från jordens olika hörn. Fem stora foton av växter har bränts fast på vitglaserad klinkers. Blommornas organiska skönhet kontrasterar mot arkitekturens kristallinska vinklar och vrår.